Tai - Tai 購物網首頁點選[ A0006 ]後 , 再點選網址:http://yanfa4573000.com.tw/rlink.php 進入匯款查詢網站

Đăng nhập vào trang chủ TAI TAI sau đó chọn [ A0006 ], sau đó nhấp vào địa chỉ trang Wed http://yanfa4573000.com.tw/rlink.php để đăng nhập vào trang chuyển khoản tiềm kiếm tư liệu

[VN012] 如何進入匯款查詢網站 เข้าไปเช็คบิลโอนเงินในเว็$