ข้อสังเกตุในการโอนเงินเวียดนามข้อที่ 3
Những điều cần chú ý khi nhận chuyển tiền về Việt Nam 3

 
收到越南匯款時 , 有空要立即傳真匯款單 . 委託書 . 居留証影本 , 公司會立即為你檢查有無錯誤 . 有錯誤還有時間請工人更正 .

 
เมื่อมีรับโอนเงินเวียดนาม ให้รีบแฟกซ์บิลโอนเงิน ใบมอบฉันทะ จีหลิวเจิ้นก็อปปี้ในทันที ทางบริษัทจะรีบช่วยคุณตรวจสอบความเรียบร้อย หากมีผิดพลาดจะได้รีบให้คนงานที่มาโอนเงินแก้ไข

 
Khi có khách hàng chuyển tiền về Việt Nam, khi rảnh rỗi phải nhớ fax ngay cho Công ty tờ chuyển tiền, giấy ủy quyền và bản photo thẻ cứ trú, Công ty sẽ giúp bạn kiểm tra xem thông tin có sai không, nếu sai vẫn còn thời gian để nhờ khách hàng sửa thông tin.