ค่าบริการโอนเงินเวียดนามแบบมีหมายเลขบัญชี(โอนเป็นเงินเวียดนาม)
Phí chuyển tiền về Việt Nam có tài khoản tại Ngân hàng (VND)

 
1. 匯款台幣 1 - 50000 元 , 收費150元 NT .
2. 匯款台幣 50001 - 100000 元 , 收費300元 NT .

 
1. โอนเงินไต้หวัน 1 - 50000 NT . ค่าบริการ 150 NT .
2. โอนเงินไต้หวัน 50001 - 100000 NT . ค่าบริการ 300 NT .

 
1. Chuyển từ 1-50000 Đài tệ, phí chuyển 150 Đài tệ
2. Chuyển từ 50001-100000 Đài tệ, phí chuyển là 300 Đài tệ.