ค่าบริการโอนเงินเวียดนามแบบมีหมายเลขบัญชี(โอนเป็นเงินดอร์ลล่า)
Phí chuyển về Việt Nam có tài khoản tại Ngân hàng (nhận tiền Đô la Mỹ)

 

1. 匯款台幣 1 - 32000 元 , 收費300元 NT .
2. 匯款台幣 32001 - 64000 元 , 收費450元 NT .
3. 匯款台幣 64001 - 96000 元 , 收費600元 NT .

 
1. โอนเงินไต้หวัน 1 - 32000 NT . ค่าบริการ 300 NT .
2. โอนเงินไต้หวัน 32001 - 64000 NT . ค่าบริการ 450 NT .
3. โอนเงินไต้หวัน 64001 - 96000 NT . ค่าบริการ 600 NT .

 
1. Chuyển từ 1-32000 Đài tệ, phí chuyển 300 Đài tệ
2. Chuyển từ 32001-64000 Đài tệ, phí chuyển 450 Đài tệ
3. Chuyển từ 64001-96000 Đài tệ, phí chuyển là 600 Đài tệ.