สถานะของคนที่โอนเงินเวียดนามได้

Những người sau đây có thể chuyển tiền về Việt Nam

 

1. 在台灣領有居留證之工人 .[ 新娘 . 台灣人 . 學生不收 ]

2. 居留證不可過期 . [ 過期不收 ]

 

  1. 1. คนงานที่มีบัตรจีหลิวเจิ้นในไต้หวัน ( คนที่แต่งงานมา คนไต้หวัน เด็กนักเรียนไม่รับโอน)
  2. 2. บัตรจีหลิวเจิ้นห้ามหมดอายุ (บัตรหมดอายุไม่รับโอน)
  3.  
  4. 1. Tại Đài Loan chỉ nhận chuyển tiền cho công nhân (Cô dâu, người Đài Loan, học sinh không nhận chuyển).
  5. 2. Thẻ cư trú không được quá hạn (quá hạn không nhận chuyển)