ข้อสังเกตุในการโอนเงินเวียดนามข้อที่ 2

Những điều cần chú ý khi nhận chuyển tiền về Việt Nam 2

 
有越南工人來匯款時 , 要核對委託書的委託人簽名與居留証的名字是否相同 , 不相同不可以收單 . 一定要寫全名 .

 
หากมีคนงานเวียดนามมาโอนเงิน ต้องตรวจสอบใบมอบฉันทะว่าคนโอนเซ็นชื่อตรงกับบัตรจีหลิวเจิ้นหรือไม่ ถ้าเซ็นชื่อไม่ตรงไม่รับโอน จะต้องเขียนชื่อและนามสกุลเต็มให้ถูกต้อง

 
Nếu công nhân Việt Nam đến chuyển tiền, cần phải kiểm tra đối chiếu phần ký tên và thẻ cư trú có cùng một người không, không cùng không thể nhận chuyển, chú ý phải viết đầy đủ họ tên.