ค่าบริการโอนเงินเวียดนามแบบไม่มีหมายเลขบัญชี(โอนเป็นเงินดอร์ลล่า)
Phí chuyển tiền về Việt Nam không có tài khoản (nhận tiền Đô la Mỹ)
Phí chuyển tiền về Việt Nam không có tài khoản

 
1. 匯款台幣 1 - 32000 元 , 收費300元 NT .
2. 匯款台幣 32001 - 64000 元 , 收費450元 NT .
3. 匯款台幣 64001 - 96000 元 , 收費600元 NT
4. 限定西貢銀行設立之分行 .

 
1. โอนเงินไต้หวัน 1 - 32000 NT . ค่าบริการ 300 NT .
2. โอนเงินไต้หวัน 32001 - 64000 NT . ค่าบริการ 450 NT .
3. โอนเงินไต้หวัน 64001 - 96000 NT . ค่าบริการ 600 NT .
4. จำกัดรับได้เฉพาะสาขาธนาคารของ Sacombank เท่านั้น

 
1. Chuyển tiền từ 1-32000 Đài tệ, phí chuyển là 300 Đài tệ
2. Chuyển tiền từ 32001-64000 Đài tệ, phí chuyển là 450 Đài tệ
3. Chuyển tiền 64001-96000 Đài tệ, phí chuyển 600 Đài tệ.
4. Chỉ giới hạn trong phạm vi chi nhánh của Sacombank.