ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการโอนเงินเวียดนาม

Thời gian chuyển tiền về Việt Nam

 

1. 正常期間 1 - 2 個工作天 [ 不含假日及週六週日 ]

2. 過年期間 3 個工作天 [ 不含假日及週六週日 ]

3. 遇到天災時間不定 [ 颱風 . 水災 . ]

 

  1. 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน1-2 วัน (ไม่นับรวมวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์)
  2. 2. ระยะเวลาโอนเงินช่วงตรุษจีนใช้เวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์)
  3. 3. หากพบสถานการ์ณภัยพิบัติระยะเวลาการโอนเงินจะไม่แน่นอน (เช่นมีพายุ น้ำท่วม)
  4.  
  5. 1. Thời gian thông thường 1-2 ngày làm việc sẽ đến nơi (không bao gồm nghỉ lễ và thứ 7, chủ nhật).
  6. 2. Vào dịp tết là 3 ngày (không bao gồm nghỉ lễ và thứ 7, chủ nhật).
  7. 3. Nếu gặp thiên tai, thời gian không xác định được (Bão gió, lũ lụt)