ปัญหาการโอนเงินเวียดนามแบบส่งถึงบ้านที่พบบ่อยข้อที่ 1
Những vấn đề thường gặp khi nhận chuyển tiền về đến nhà tại Việt Nam 1

 
因工人家住太偏遠 , 無法送款到家 !
處裡方式如下:
1. 越南家屬同意 , 改至家屬附近銀行領越盾 , 我們公司退手續費150元給工人 ( 因為送款到家收費300元 , 到銀行領款收費150元 .)
2. 越南家屬不同意 , 我們苔苔店退款還給工人

 
เนื่องจากบ้านของคนงานอยู่ในเขตชนบทไกลมาก จึงไม่สามารถส่งเงินถึงบ้านได้
เรามีวิธีแก้ไขตามรายการข้างล่างนี้:
1. ถ้าผู้รับเงินที่เวียดนามยินยอม ให้โอนเงินไปเข้าธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านเขาโดยรับเป็นเงินเวียดนาม ทางบริษัทก็จะคืนเงินค่าบริการให้คนงาน 150 บาท (เพราะว่าค่าบริการส่งเงินถึงบ้านเก็บ 300 บาท แต่โอนเงินเข้าธนาคารค่าบริการเก็บเพียง 150 บาท)
2. ถ้าผู้รับเงินที่เวียดนามไม่ยินยอม ทางบริษัทไทไทจะคืนเงินโอนให้คนงาน

 
Nếu người nhà của khách hàng ở xa trung tâm thuộc miền núi, không thể chuyển tiền đến tận nhà!
Cách xử lý như sau:
1. Nếu người nhà đồng ý, thay đổi đến Ngân hàng gần nhà nhận tiền Việt, Công ty sẽ hoàn trả phí 150 Đài tệ cho khách hàng bên Đài Loan (Vì chuyển đến nhà phí 300 Đài tệ, đến Ngân hàng nhận phí 150 Đài tệ ).
2. Nếu người nhà không đồng ý nhận, thì tiệm Tai Tai sẽ trả lại tiền cho khách hàng tại Đài Loan.